Livin' only for tomorrow.

Ask me anythingNext pageArchive

"(…) tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat."

- Jeremi Przybora z listu do Osieckiej (via anestetyk)